Paragon Languages and Skills Training Center Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Tổ chức thi IELTS với Hội Đồng Anh tại Hải Phòng Đối tác hàng đầu của Hội đồng Anh Paragon - Chuyên gia đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh Thương mại tổng quát Celebrating long years of partnership in VSUP-Haiphong Kỷ niệm năm dài của quan hệ đối tác trong VSUP - Hải Phòng

Tiếng Anh thương mại

 • Gbe Advanced course

  Gbe Advanced course

  ELEMENTARY COURSEOne on One Tutorial ClassNormal Tutorial Class (2-5 students)Executive Class (6-9 students) Normal Sized Class (from 10 students)Course Outcome enables students to gain a...

  Read more
 • Gbe upper intermediate course

  Gbe upper intermediate course

  ELEMENTARY COURSEOne on One Tutorial ClassNormal Tutorial Class (2-5 students)Executive Class (6-9 students) Normal Sized Class...

  Read more
 • Gbe intermediate course

  Gbe intermediate course

  ELEMENTARY COURSEOne on One Tutorial ClassNormal Tutorial Class (2-5 students)Executive Class (6-9 students) Normal Sized Class (from 10 students)Course Outcome enables students to gain a...

  Read more