Paragon Languages and Skills Training Center Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Tổ chức thi IELTS với Hội Đồng Anh tại Hải Phòng Đối tác hàng đầu của Hội đồng Anh Paragon - Chuyên gia đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh Thương mại tổng quát Celebrating long years of partnership in VSUP-Haiphong Kỷ niệm năm dài của quan hệ đối tác trong VSUP - Hải Phòng

Họ nói về PARAGON

Tại PARAGON chúng tôi không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và không bao giờ thỏa mãn với những kết quả đạt được. Thông tin phản hồi từ học viên và khách hàng là tấm gương để chúng tôi nhìn nhận đánh giá hoạt động của mình. Bảng câu hỏi điều tra về nhiều vấn đề liên quan đến dạy học và chất lượng dịch vụ được tiến hành thường xuyên nhằm thu thập ý kiến đóng góp của học viên và khách hàng. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phê bình, góp ý cũng như các ý kiến khen ngợi để điều chỉnh nân cao chất lượng đào tạo và phục vụ khách hàng, nhằm mục đích hướng tới sự phục vụ hoàn hảo bền vững.